POGOJI POSLOVANJA

ACŠ AVTOMOBILI D.O.O.
JEDLOVNIK 1A
2201 ZG. KUNGOTA
id ZA ddv: SI47731109

1. Splošni pogoji poslovanja prodaje blaga po pošti.

Splošni pogoji poslovanja prodaje blaga po pošti  (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike. Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje prodaje blaga po pošti, splošne pogoje nakupa preko pošte, varstvo osebnih podatkov ter druge pravice in obveznosti kupca in ponudnika.
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa.

Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na sedežu podjetja.

Upravljavec  prodaje blaga preko pošte je družba  ACŠ AVTOMOBILI D.O.O., Jedlovnik 1a,

2201 Zg. Kungota, Matična številka : 2371162000, Davčna številka: SI 47731109,  vpisana v sodni register dne 22.01.2008, vložna številka vpisa: 11388600 ( v nadaljevanju ponudnik). Mail: info@acs-avtomobili.si, telefonska številka: 041-623-850.

 

2. Naročilo

Kupujejo  lahko tako fizične kot pravne osebe.  Kupec lahko telefonsko naroči katerekoli vrste blago iz asortimana prodaje ponudnika.

 3. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo  kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko in registrske podatke),
  • kontaktne podatke, za hitro in učinkovito komuniciranje,
  • bistvene lastnosti blaga oziroma storitve,
  • ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,
  • morebitnem stroške dostave,
  • podrobnejšo ureditev plačila ter način in rok dobave ali izpolnitve,
  • potrošniku informacijo o pravici odstopiti od pogodbe v skladu s 43. č. členom Zakona o varstvu potrošnikov in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
  • časovno veljavnost ponudbe in cene,
  • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

4. Plačilo

Kupec lahko izbira med sledečimi možnostmi plačila:

– z gotovino (ob prevzemu),
– po predračunu na TRR.

Gotovina – plačilo z gotovino se opravi ob prevzemu blaga, ko dostavna služba na želeni naslov dostavi paket.

Predračun – plačilo z nakazilom na TRR je možno ob predhodnem  kreiranju predračuna  kateri se pošlje na želeni mail kupca. Zaželeno je, da kupec o poravnanem predračun obvesti ponudnika, in sicer na elektronski naslov info@acs-avtomobili.si.

V kolikor uporabnik v roku 14 dni ne bo poravnal zneska po predračunu, bo naročilo stornirano in kot tako ne bo več upoštevano.

 

5. Cene in blago

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila po telefonu. Vse cene vključujejo DDV. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Znesek poštnine ni vštet v ceno izdelkov. Cene tako ne vsebujejo stroškov dostave in pakiranja oziroma poštnine. Stroški pošiljanja zaračuna distributer in so po ceniku distributerja ter jih poravna kupec.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila.

 

6. Dostava in dobavni rok

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku 1-3 delovni dni, šteto od dneva telefonske potrditve naročila.

Mogoč je tudi osebni prevzem je na sedežu podjetja ACŠ AVTOMOBILI D.O.O., Jedlovnik 1a,  2201 Zg. Kungota.

Prevzem je mogoč vsak delavnik (pon-pet) med 8.00 in 12.00 uro ter 13.00 in 17. 00 uro ter v soboto med 8.00 in 12.00 uro.

V primeru plačila po predračunu je blago odposlano šele po prejemu nakazila na TRR ponudnika.

V primeru, da je bilo naročenih več izdelkov in je potrebno narediti več paketov se v takem primeru masa artiklov sešteje in upošteva pri skupnem obračunu poštnine.

V kolikor ponudnik pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca.

Dostava je možna na območju  EU, v kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače. V primeru dostave izven ozemlja  EU, ponudnik pripravi ponudbo, ki vsebuje rok dobave in strošek dostave do želene destinacije.

 

7. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blag

Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko  kupec bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena  ZVPot – NPB10.

Obvestilo o odstopu lahko  kupec  v skladu z b43d. členom  ZVPot predloži podjetju:

– na obrazcu, predpisanem s Pravilnikom o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 43/2014) ali
– z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (lahko je tudi ustna, npr. izjava podana preko telefona) ali
– preko maila: info@acs-avtomobili.si

Glede na navedeno zgolj vračilo prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe brez posebnega sporočila/izjave o odstopu ne šteje za odstop od pogodbe. Enako za odstop od pogodbe v skladu z ZVPot ne šteje zgolj zavrnitev sprejema blaga sama po sebi.   Kupec v takšnem primeru torej nima pravic iz naslova odstopa od pogodbe brez navedbe razloga po ZVPot (vračilo prejetih plačil).

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona  prenehajo obveznosti strank glede:
–      izpolnjevanja pogodbe ali
–      sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe  ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu  z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen,  če je  kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Kupec
ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga ponudnik ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Vračilo blaga je mogoče tudi na sedežu podjetja ACŠ AVTOMOBILI D.O.O., Jedlovnik 1a,

2201 Zg. Kungota.

Stroške vračila krije pošiljatelj sam, razen če je vnaprej pisno dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema. V primeru dostave na stroške ponudnika bodo kupcu obračunani stroški vračila po veljavnem ceniku Pošte Slovenije

Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja, ponudnik ne odgovarja. Izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni pred pošiljanjem. Priložena mora biti kopija računa. Zaželen je tudi obrazec (dopis) za vračilo blaga, ki pospeši postopek vračila ali zamenjave

Na obrazec se naj zapiše tudi TRR kamor se bo v primeru vračila kupnine nakazal denar.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

 

8. Napake blaga

V kolikor ima izdelek stvarne napake mora kupec, v zakonskem roku ponudnika obvestiti o napaki in v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda. V zvezi s tem se uporabljajo zakonske določbe Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

9. Varstvo osebnih podatkov

S naročilom blaga  kupec potrjuje, da sme  družba ACŠ AVTOMOBILI D.O.O., Jedlovik 1a, 2201 Zg. Kungota kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

Upravljavec obdeluje osebne podatke kupca, ki jih je le-ta  sporočil ob naročilu blaga

 • fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM – neobvezno, elektronski naslov;
 • pravna oseba: ime, priimek, naslov, davčna številka,  telefon ali GSM elektronski – neobvezno naslov.

Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: datum nakupa,  vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Dodatni namen obdelave za katerega kupec na podlagi naročila  ter sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja daje svoje privoljenje, je:
– statistična obdelava,
– trženjske raziskave,
– segmentacija kupcev,
– obdelava preteklega nakupnega obnašanja,
– obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju,
– pošiljanje reklamnega gradiva in
– vabil na dogodke
– ter za obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je ACŠ Avtomobili d.o.o.

Kupec določen v prejšnjem členu izrecno soglaša, da ponudnik lahko posreduje nekatere osebne podatke (ime, priimek, telefonsko številko, elektronski naslov, poštno številko) pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke osebnih podatkov, s katerimi ima ali bo imel slednji sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo ali bodo obdelovali v njegovem imenu in za njegov račun.

Šteje se, da kupec s sprejetjem splošnih pogojev poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani, daje izrecno osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v teh splošnih pogojih poslovanja ter jih posredovati podjetjem in pogodbenim obdelovalcem.

Kupec lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.

Kupec s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na naslov Jedlovnik 1a, 2201 Zg. Kungota ali preko elektronske pošte na e-naslov info@acs-avtomobili.si

10. Pogodba in arhiviranje pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik  telefonsko potrdi prejem naročila.  Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.
Kopije računov se arhivirajo na sedežu ponudnika. Naročnik lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti: info@acs-avtomobili.si

 

11. Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani ponudnika. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev  poslovanja, če še naprej uporablja predmetni portal.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave in reklamacije lahko kupec  pošlje po:
– elektronski pošti na e-naslov   info@acs-avtomobili.si ali
– pisno na naslov: Jedlovnik 1a, 2201 Zg. Kungota.

Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkom in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno okrožno sodišče Mariboru

Ti pogoji začnejo veljati dne 01.12.2016

Zg. Kungota, 30.11.2016
ACŠ Avtomobili d.o.o.